Маматқулов Давлатжон Махаматжонович, А.Авлоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти докторанти МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ТИНГЛОВЧИЛАРДА ШАКЛЛАНГАН КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ МАМАТҚУЛОВ Д.М. МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ТИНГЛОВЧИЛАРДА ШАКЛЛАНГАН КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ Мақолада халқ таълими ходимларининг малакасини ошириш муассасаларида тингловчиларнинг...
Тохириён Абдуллоҳи Шерализода, Андижон давлат университети ҳузуридаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази директори, тарих фанлари номзоди МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ТИНГЛОВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, БОШҚАРИШ ВА БАҲОЛАШ ТОХИРИЁН А.Ш. МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ТИНГЛОВЧИЛАР МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ, БОШҚАРИШ ВА БАҲОЛАШ Мақолада халқ таълими ходимларининг малака ошириши жараёнидаги...
Каримова Дилдора Анваровна, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети «Мусиқий таълим» кафедраси профессори «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ФАНИ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ АСОСЛАРИ КАРИМОВА Д.А. «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ФАНИ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ АСОСЛАРИ Мақола умумтаълим мактаблари «Мусиқа маданияти» фани ўқитувчиси олдига қўйиладиган замонавий педагогик маҳорат ҳамда малака талаблари асосида мусиқий педагогик маҳорат ҳамда...
Йўлдошев Фарҳоджон Бахтиёр ўғли, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетининг 1-босқич таянч докторанти ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШ, ЎҚИТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАҚИДАГИ ЎЗИГА ХОС ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ҒОЯЛАРИ ЙЎЛДОШЕВ Ф.Б. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ШАХСНИ ТАРБИЯЛАШ, ЎҚИТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ҲАҚИДАГИ ЎЗИГА ХОС ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ҒОЯЛАРИ Ҳар бир ижтимоий тузум келажаги, инсоният истиқболи, кишиларнинг ҳаёти ва...
Ахмедов Муроджон Убайдуллаевич, А.Авлоний номидаги Халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис ходимларини қайта таёрлаш ва малакасини ошириш институти докторанти (Phd) ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАН КЕЙИНГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА УНИ ТАШКИЛ ЭТИШ АМАЛИЁТИ АХМЕДОВ М.У. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ПЕДАГОГ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ОШИРИШ КУРСЛАРИДАН КЕЙИНГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА УНИ ТАШКИЛ ЭТИШ...
Тўхтасинов Муҳаммаджон Ғуломжон ўғли, Наманган вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти «Ижтимоий-иқтисодий фанлар» кафедраси мудири в.б. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИДА «МИЛЛИЙ ҒОЯ ВА МАЪНАВИЯТ АСОСЛАРИ» МОДУЛИ ЎҚИТИЛИШИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ ВА МАҚСАДИ ТУХТАСИНОВ М.Г. ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ...
Хурматли «Замонавий таълим» журнали муштарийлари! Маълумки, билимли ҳамда интеллектуал ривожланган авлодни вояга етказиш, уларни ватанпарвар, қатъий фуқаролик позициясига эга инсонлар этиб тарбиялаш мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг энг муҳим устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Журналимиз Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиқ республикамизда амалга оширилаётган таълим тизимидаги...
ХОЛМАТОВ Немат, Тошкент давлат шарқшунослик институти «Иқтисодиёт назарияси» кафедраси докторанти, иқтисод фанлари номзоди ДАВЛАТ САНОАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ МУАММОЛАРИ УДК334.716.4 ХОЛМАТОВ Н. ДАВЛАТ САНОАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ МУАММОЛАРИ Мақолада саноатлашув жараёнини жадаллаштиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган давлат саноат сиёсатининг институционал жиҳатлари кўриб чиқилган. Замонавий саноат сиёсатининг институционал ислоҳотлар шароитидаги мақсад ва...
МИРЗАЕВА Aзизахон Шерзодовна, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети «Макроиқтисодиёт» кафедраси ўқитувчиси «ЎРТАЧА ДАРОМАД ТУЗОҒИ» – МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ ОМИЛИ СИФАТИДА УДК 338.312 МИРЗАЕВА А.Ш. «ЎРТАЧА ДАРОМАД ТУЗОҒИ» – МЕҲНАТ УНУМДОРЛИГИ ОМИЛИ СИФАТИДА Б.Эйченгриннинг моделига кўра, тезкор иқтисодий ўсиш муқаррар равишда кескин пасайиш ва турғунликка олиб келади. Ушбу жараёнларга таъсир қилувчи омиллар ҳар бир мамлакат...
ХУРРАМОВ Азамат Файзуллаевич, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, иқтисод фанлари доктори, профессор; МАМАТОВ Ахметжон Атажанович, Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардия Ҳарбий техника институти, иқтисод фанлари доктори, профессор; МИНГБОЕВ Шухрат Мингбой ўғли, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси; ТУРОБОВ Шерзод Алишерович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси ИҚТИСОДИЙ РЕСУРСЛАРНИНГ ДОИРАВИЙ АЙЛАНИШ МОДЕЛИДА УЙ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ УДК 334.024 ХУРРАМОВ А.Ф., МАМАТОВ А.А., МИНГБОЕВ Ш.М., ТУРОБОВ...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться