Махмудов Н.М., Усмонов Б. Машинасозлик тармoғи ишлаб чиқаришида таркибий ўзгаришлар йўналишлари ва тармоққа жалб қилинаётган инвестициялар самарадорлиги Олимжонова Ш.О. Инвестиция маҳсулотларини жорий этиш кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инвестициялаш омили сифатида Тавакалов Ж.Т. Ўзбекистон ҳудудларини мева ва сабзавотчиликка ихтисослашувининг таҳлили МАХМУДОВ Н., УСМОНОВ Б. МАШИНАСОЗЛИК ТАРМOҒИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ТАРМОҚҚА ЖАЛБ ҚИЛИНАЁТГАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИ Мақолада...
Хайдаров М.Т. Халқаро валюта жамғармасининг давлат молияси статистикаси бошқарувини жорий қилишда давлат молия тизимини такомиллаштириш масалалари Умурзакова М.Н. Соғлиқни сақлаш тизимини давлат бюджет маблағлари билан молиялаштириш муаммолари ХАЙДАРОВ М.Т. ХАЛҚАРО ВАЛЮТА ЖАМҒАРМАСИНИНГ ДАВЛАТ МОЛИЯСИ СТАТИСТИКАСИ БОШҚАРУВИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШДА ДАВЛАТ МОЛИЯ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Мақолада Ўзбекистон Республикасида давлат бюджети тизимидаги ва давлат молияси соҳасидаги ислоҳотларнинг амалга оширилишида халқаро...
Хамраев О.Я. Давлат секторининг назарий асослари ва миллий иқтисодиётдаги роли ХАМРАЕВ О.Я. ДАВЛАТ СЕКТОРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДАГИ РОЛИ Дунёнинг барча мамлакатларида давлат ва нодавлат секторлари ўртасидаги нисбат тур лича бўлиб, унда давлат секторининг улуши турли даражада ривожланган. Давлат секторининг иқтисодиётдаги роли ва чегараси ҳозиргача қатъий белгиланмаса-да, уни тадқиқ этишга бўлган интилишлар қизғин...
Махмудова Г.Н. Ўзбекистонда модернизациялашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш МАХМУДОВА Г.Н. ЎЗБЕКИСТОНДА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Мақолада Ўзбекистон ва унинг иқтисодиётини модернизациялашнинг зарурияти «2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»дан келиб чиққан ҳолда очиб берилган. Модернизациялашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг «Модернизация тўғрисида»ги Қонуни лойиҳасини...
Абдуназарова Н.У., Махкамов Н.Х. Повышение эффективности макроэкономического управления и фискальной политики в странах, богатых природными ресурсами Умаров О.О. Ўзбекистон иқтисодиёти рақобатбардошлигини ошириш омиллари АБДУНАЗАРОВА Н.У., МАХКАМОВ Н.Х. ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРГА БОЙ МАМЛАКАТЛАРДА МАКРОИҚТИСОДИЙ БОШҚАРИШ ВА ФИСКАЛ СИЁСАТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ Мақолада табиий захираларга бой мамлакатларни макроиқтисодий бошқариш ва бюджет сиёсатининг самарадорлигини оширишнинг асосий йўллари муҳокама қилинган....
Шодмонов Ш. Тежамкорликнинг умумиқтисодий категория сифатидаги мазмуни ва ундан амалда фойдаланиш Мирзакаримова М.М., Қулматов А.А. Инновацион тараққиёт йўлига ўтиш даврида «Иқтисодиёт назарияси» фани тараққиётининг устувор йўналишлари Мухаммедов М.М., Тўрабеков С.Ш. Ўзбекистонда иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштиришнинг янги имкониятлари ШОДМОНОВ Ш. ТЕЖАМКОРЛИКНИНГ УМУМИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДАГИ МАЗМУНИ ВА УНДАН АМАЛДА ФОЙДАЛАНИШ Мақолада минг йиллар оша ўз долзарблигини йўқотмаган, ҳар...
Абдуллаева Р.Г. Ҳунармандчилик тараққиётининг тарихий ва институционал асослари АБДУЛЛАЕВА Р.Г. ҲУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ТАРИХИЙ ВА ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ Мақолада ҳунармандчиликнинг тарихий тараққиёти ва унинг шакллари, режали иқтисод давридаги ҳолати, мустақиллик йилларида соҳа тараққиёти учун яратилган имконият ва имтиёзлар, бугунги кунда уни ривожлантиришнинг институционал асослари ёритилган. Шунингдек, ЮНЕСКОнинг «Ҳунармандчилик маҳсулотлари учун сифат белгиси»...
ҲУРМАТЛИ ДЎСТЛАР – МУАЛЛИФЛАР ВА ЎҚУВЧИЛАР! Биз сизлар билан 2016 йилни тарихга кузатдик. Ушбу йил барча ўзбекистонликлар учун муҳим, аҳамиятли ва мураккаб йил бўлди. Сизга қилган меҳнатингиз ва унинг натижаси, шу билан бирга бизга билдирган ишончингиз ва бирдамлигингиз учун миннатдорчилик билдирмоқчи эдим. Ўтган даврдаги барча қийинчиликлар ва мураккабликларга қарамасдан, ҳар...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться