Шоумаров Ғ.Б., Қодиров У.Д., Ҳожибоев И.И. Шахсда нутқ малакаларини ривожлантиришнинг айрим психологик жиҳатлари ШОУМАРОВ Ғ.Б., ҚОДИРОВ У.Д., ҲОЖИБОЕВ И.И. ШАХСДА НУТҚ МАЛАКАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ Мақолада шахсда нотиқлик малакаларини шакллантириш, ривожлантиришнинг баъзи психологик жиҳатлари тўғрисида фикр юритилган, самарали маъруза қилиш, нутқ сўзлаш, тинглов-чиларга тегишли даражада таъсир кўрсатиш юзасидан тавсиялар берилган. Таянч...
Чориев Р.Қ., Боймуродова Г.Т. Фаолиятли ёндашув асосида педагог ходимлар малакасини ошириш жараёнини ташкил этиш ва бошқариш тамойиллари Мусаева М.Э. Миллий қадриятлар воситасида ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантириш ЧОРИЕВ Р.Қ., БОЙМУРОДОВА Г.Т. ФАОЛИЯТЛИ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПЕДАГОГ ХОДИМЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ Мақолада фаолиятли ёндашув асосида педагог ходимларнинг малака ошириш жараёнини...
Сарсенбаева Р.М. Ўқув машғулотларини таҳлил қилиш методикаси САРСЕНБАЕВА Р.М. ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИ Мақолада ўқув машғулотларини назорат ва таҳлил қилиш методикаси, хусусан, таҳлил қилиш учун тайёргарлик босқичлари, мақсади ва вазифалари, назорат шакллари ва турлари, мезонлари, расмийлаштириш йўллари каби масалалар тўғрисида сўз боради. Таянч сўз ва тушунчалар: таълим-тарбия, назорат, таҳлил, ўқув машғулоти,...
Умаров С.Б. Марказий Осиё маърифатпарварларининг инновацион педагогик ғоялари орқали талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш УМАРОВ С.Б. МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ҒОЯЛАРИ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШ Мақолада Ўрта осиёлик мутафаккирларнинг таълим ва тарбия ҳақидаги маънавий-марифий ғоялари орқали талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш борасидаги фикр-мулоҳазалар келтирилган. Таянч сўз ва тушунчалар: интеллектуал, касбий ва маънавий...
Акрамова Ф.А. Социально-психологические аспекты профессионального образования АКРАМОВА Ф.А. КАСБИЙ ТАЪЛИМНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ Мақолада касбий таълимнинг ижтимоий-психологик жиҳатлари кўриб чиқилган. Касбий ри-вожланишда ходимларни ўқитишнинг зарурлиги, шакли, турлари, услублари каби омиллар асослаб берилган, ходим шахсий ўсишининг мақбул психологик имконини берувчи ташқи ва ички омиллари тавсифланган. Таянч сўз ва тушунчалар: касбий таълим, таълим сифати, ижтимоий-психологик...
Вахобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартларини жорий этиш – замонавий таълим парадигмаси сифатида ВАХОБОВ М.М. КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВГА АСОСЛАНГАН ДАВЛАТ ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ – ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАСИ СИФАТИДА Мақолада умумий ўрта таълим тизими ўқув-тарбия жараёнига компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларини жорий этиш масаласига асосий эътибор...
Пирназаров Ғ.Н. Фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ёш авлодни тарбиялашда ҳуқуқий тарбиянинг ўрни ПИРНАЗАРОВ Ғ.Н. ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИГА ЭГА БЎЛ-ГАН ЁШ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ Мақолада ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг нечоғлик зарурат эканли-ги, фуқаролик жамиятини шакллантиришда фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ёш авлодни тарбиялашда ҳуқуқий тарбиянинг...
Тўраева С.С., Шоимқулова З.С. Таълим тизимида ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш усуллари ТЎРАЕВА С.С., ШОИМҚУЛОВА З.С. ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЁШЛАР-НИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ Мақолада таълим тизимида юксак маънавиятли ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллан-тириш масалалари ёритилган. Таянч сўз ва тушунчалар: ҳуқуқий маданият, ёшлар, халқ таълими тизими, маънавият. ТЎРАЕВА С.С., ШОИМКУЛОВА З.С. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться