Содиқова Ш.М., Қурбонов М. Махсус фанлардан (физика бўйича) ўқув қўлланма яратиш, уни ўқув жараёнига жорий этиш ва педагогик самарадорлигини баҳолаш услубиёти СОДИҚОВА Ш.М., ҚУРБОНОВ М. МАХСУС ФАНЛАРДАН (ФИЗИКА БЎЙИЧА) ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА ЯРАТИШ, УНИ ЎҚУВ ЖАРАЁНИГА ЖОРИЙ ЭТИШ ВА ПЕДАГОГИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЁТИ Мақолада аниқ фанлар йўналишидаги физика фани чуқурлаштириб ўтиладиган...
Рахимов А.К. «Эволюцион таълимот» курсини ўқитишнинг методологик масалалари РАХИМОВ А.К. «ЭВОЛЮЦИОН ТАЪЛИМОТ» КУРСИНИ ЎҚИТИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ Мақолада эволюцион назариянинг яратилиш тарихи ва эволюциянинг ҳаракатлантирувчи кучлари ҳақидаги илк фикрлар, қарашлар ҳозирги замон эволюция синтетик назарияси эришган ютуқлар билан солиштирилган. Шу билан бирга эволюцион таълимотни ўқитишда инновацион педагогик технология ҳамда замонавий услубларнинг...
Маманазаров А.Б. Талаба-ёшларда иқтисодий маданиятнинг муҳим компонентларидан бири – меҳнат фаолияти ахлоқий аспектларини шакллантириш Топилдиев В.Р. Олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг меъёрий-ҳуқуқий таъминоти хусусида айрим мулоҳазалар МАМАНАЗАРОВ А.Б. ТАЛАБА-ЁШЛАРДА ИҚТИСОДИЙ МАДАНИЯТНИНГ МУҲИМ КОМПОНЕНТЛАРИДАН БИРИ – МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ АХЛОҚИЙ АСПЕКТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ Мақолада интерфаол методлар воситасида талаба-ёшлар иқтисодий маданиятининг муҳим компонентларидан бири – меҳнат...
Исақова З.М. Педагогик олий таълим муассасаларида бошқарув кадрлари захирасининг менежерлик компетенциясини шакллантириш муаммолари таҳлили ИСАҚОВА З.М. ПЕДАГОГИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БОШҚАРУВ КАДРЛАРИ ЗАХИРАСИНИНГ МЕНЕЖЕРЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ТАҲЛИЛИ Мақолада бошқарув кадрлари захирасининг тараққий этиши, унинг истиқболини белгилашдаги ёндашувлар ўз аксини топган. Шунингдек, таълим муассасасининг ўзига хос бошқарув маданияти тадқиқ қилиниб,...
Юлдошев И.А. Тармоқ технологиялари бўлажак информатика ўқитувчиларининг ижодий ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш воситаси сифатида ЮЛДОШЕВ И.А. ТАРМОҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ВА КОММУНИКАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА Мақолада тармоқ технологиялари асосида бўлажак информатика ўқитувчиларининг ижодий ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар, тармоқ технологияларини ривожлантириш омиллари, улардан фойдаланиш даражалари ва...
Юлдошев И.А. Тармоқ технологиялари бўлажак информатика ўқитувчиларининг ижодий ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш воситаси сифатида ЮЛДОШЕВ И.А. ТАРМОҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ВА КОММУНИКАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА Мақолада тармоқ технологиялари асосида бўлажак информатика ўқитувчиларининг ижодий ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар, тармоқ технологияларини ривожлантириш омиллари, улардан фойдаланиш даражалари...
Хусанов Ш.Т. Кинематография соҳасидаги кадрларни тайёрлашда замонавий таълим технологияларининг ўрни ХУСАНОВ Ш.Т. КИНЕМАТОГРАФИЯ СОҲАСИДАГИ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ Мақолада кино соҳаси учун мутахассис кадрлар тайёрлашда замон билан ҳамнафаслик, таълим беришнинг илғор интерфаол усуллари, замонавий визуал ва мультимедиа технологиялари ҳамда фанга оид техник ютуқлар борасида фикр-мулоҳазалар юритилган. Таянч сўз ва тушунчалар: санъат,...
ҲУРМАТЛИ «ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ» ЖУРНАЛИ МУШТАРИЙЛАРИ! Маълумки, билимли ҳамда интеллектуал ривожланган авлодни вояга етказиш, уларни ватанпарвар, қатъий фуқаролик позициясига эга инсонлар этиб тарбиялаш мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг энг муҳим устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Журналимиз Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига мувофиқ республикамизда амалга оширилаётган таълим тизимидаги ислоҳотлар, методик хизмат...

Бизни кузатиб боринг

0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ЧитателиЧитать
0ПодписчикиПодписаться