“Иқтисод ва молия” журнали таҳририяти

Таҳририят Кенгашининг раиси:

Аимбетов Нагмет Қаллиевич – иқтисод фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими директори.

Таҳририят
Кенгашининг
Халқаро аъзоси:

Дайнеко Алексей Евгеньевич – иқтисод фанлари доктори, профессор, Беларусь Миллий Фанлар Академияси мухбир аъзоси (Беларусь Республикаси);

Нурланова Наиля Капеновна – иқтисод фанлари доктори, профессор (Қозоғистон Республикаси);

Шеломенцев Андрей Геннадьевич – иқтисод фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Таҳририят Кенгаши аъзолари:

Афзалов Зокирхон – техника фанлари доктори, профессор.

Вахабов Абдурахим Васикович – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Исманов Иброхим Набиевич – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Содиков Авазбек Мадаминович – иқтисод фанлари доктори.

Тростянский Дмитрий Валерьевич – иқтисод фанлари доктори.

Умурзаков Баходир Хамидович – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Хайдаров Мирёқуб Таджиевич – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Хайдаров Низомиддин Хамроевич – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Рузметов Бахтиёр – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Хуррамов Азамат Файзуллаевич – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Шадманов Адҳам Хурсанбоевич – Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг Бюджет ва иқтисодий ислоҳотлар қўмитаси раиси.

Эшназаров Тўлқин Шералиевич – иқтисод фанлари доктори.

Авазов Эргаш Хидирбердиевич – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Таҳририят аъзолари:

Расулев Алишер Файзиевич – Бош муҳаррир, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Муминов Нозим – Бош муҳаррир ўринбосари, иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Махмудов Носир Махмудович – иқтисод фанлари доктори, профессор.

Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич – иқтисод фанлари номзоди.

Насретдинова Шахноза Саидакмаловна – физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Джабарова Шоира Гаффаровна – иқтисод фанлари номзоди.

Ашурова Насиба Батировна – иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Абидов Баходир Казимович – Инновацион технологиялар маркази директори, иқтисод фанлари номзоди, доцент.

Рахимкариев Шухрат – нашр учун масъул.

Электрон нашр лойиҳаловчиси: Ирисматов Данил.