“Замонавий таълим” журнали таҳририяти

Таҳририят Кенгашининг раиси: Шоумаров Ғайрат Баҳромович – психология фанлари доктори,  профессор
Таҳририят Кенгашининг Халқаро аъзоси: Лубовский Владимир Иванович – психология фанлари доктори, профессор, Россия Фанлар Академияси академиги
Таҳририят Кенгаши аъзолари: Данияров Бахтиёр Худойбердиевич  – филология фанлари номзоди

Иноятов Улуғбек Ильясович – педагогика фанлари доктори, профессор

Ирисқулов Муҳаммадавас Турсунович – филология фанлари номзоди, доцент

Каримов Бахтиёр Раҳмонович – фалсафа фанлари доктори, профессор

Мусурмонова Ойниса Мусурмоновна – педагогика фанлари доктори, профессор

Назаров Қиёмиддин Нормирзаевич – фалсафа фанлари доктори, профессор

Самаров Рустамжон Садриддинович – фалсафа фанлари доктори, профессор

Сафаев Нуриддин Салихович – психология фанлари доктори, профессор

Суннатова Раъно Иззатовна – психология фанлари доктори, профессор

Чориев Рузимурад Кунгратович – педагогика фанлари номзоди, доцент

Юзликаев Фарид Рафаэлович – педагогика фанлари доктори, профессор

Қаюмов Шуҳрат Шукурович – техника фанлари номзоди, доцент

Қурбонов Шавкат Эргашевич – педагогика фанлари доктори,  профессор

Бош муҳаррир: Джуманова Диляра Масхутовна
Таҳририят аъзолари  
Бош муҳаррир ўринбосари: Қодиров Умарали Дўстқобилович – психология фанлари номзоди
Инновацион технологиялар маркази директори: Абидов Баходир Казимович – иқтисод фанлари номзоди, доцент
Масъул котиб: Рахимкариев Шухрат
Маъмур: Ҳайдаров Мирёқуб Таджиевич – иқтисод фанлари номзоди, доцент
Нашрнинг электрон кўриниши лойиҳаловчиси: Ирисматов Данил