Қисқача французча-русча-ўзбекча иқтисодиётга оид иборалар луғати

0
186
Қисқача французча-русча-ўзбекча иқтисодиётга оид иборалар луғати

Пўлатова У.Б., Муминов Н.Г. Қисқача французча-русча-ўзбекча иқтисодиётга оид иборалар луғати. Тошкент-2002.

Қисқача французча-русча-ўзбекча иқтисодиётга оид иборалар луғатни